^Back To Top

FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz – jest koncepcją autorską dr n. med. Marianny Białek i mgr Andrzeja M'hango, która może być stosowana jako: samodzielny system korekcji skolioz, wspomaganie leczenia gorsetowego, przygotowanie dzieci do zabiegu operacyjnego, a także korekcja obręczy barkowej i miednicznej po zabiegach operacyjnych. Koncepcja ta łączy w sobie wykorzystanie metod fizjoterapeutycznych (terapia manualna, terapia powięziowa, terapia punktów spustowych, neuromobilizacje, PNF w skoliozach) ze specjalistycznymi ćwiczeniami z taśmami Thera – Band indywidualnie dostosowanymi w zależności od rodzaju i wielkości kąta skrzywienia.

W koncepcji FITS można wyróżnić 3 etapy terapii:

 1. szczegółowe badanie pacjenta
 2. przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny, poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni
 3. wypracowywanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie i utrwalanie przy pomocy przyrządów Thera – Band

Główne założenia koncepcji FITS:

 1. uświadomienie dziecku istniejącej deformacji kręgosłupa oraz pokazanie na czym będzie polegała korekcja skrzywienia
 2. rozluźnienie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny
 3. odtworzenie prawidłowych krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej
 4. nauka prawidłowego obciążania stóp, równomiernego obciążania kończyn dolnych podczas stania oraz pośladków w czasie siedzenia
 5. nauka prawidłowego chodu i czynności dnia codziennego
 6. nauka i wypracowanie prawidłowego shiftu kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej dla korekcji łuku pierwotnego ze stabilizacją (bądź utrzymaniem w korekcji) łuku wtórnego
 7. wzmocnienie siły mięśni dna miednicy oraz krótkich rotatorów kręgosłupa w celu poprawy stabilizacji dolnego tułowia
 8. nauka korekcyjnego, trójpłaszczyznowego oddechu
 9. dobranie odpowiednich wzorców i ćwiczeń korygujących skoliozę oraz wszelkie deformacje tułowia związane ze skrzywieniem (asymetria ustawienia głowy, asymetria linii barków, łopatek, trójkątów talii)
Copyright © 2013. fizjoSYNERGIA  Rights Reserved.