^Back To Top

PNF w SKOLIOZACH jest obecnie jedną z najlepszych i najskuteczniejszych metod terapii wad postawy oraz skolioz, efektywnie poprawiającą wygląd sylwetki, korygującą skrzywienia oraz hamującą progresję skolioz idiopatycznych. Metoda ta umożliwia jednoczesne oddziaływanie na układ mięśniowy, nerwowy, jak i kostny, charakteryzuje się wykorzystaniem wzorców ruchowych czyli naturalnych, złożonych, trójpłaszczyznowych ruchów łopatki, miednicy, kończyn, tułowia i głowy o ściśle określonym przebiegu. Jedną z zasadstosowanych w tej koncepcji jest wykorzystanie oporu manualnego przyłożonego przez terapeutę w ściśle wyznaczonym miejscu ciała, o określonym kierunku i sile w zależności od celu jaki ma zostać osiągnięty. Dzięki dobraniu odpowiednich wzorców, technik oraz siły oporu terapeuta ma możliwość poprawić płynność oraz koordynację wykonywanych ruchów poprzez zrównoważenie napięcia między poszczególnymi mięśniami - rozluźnić mięśnie pozostające w ciągłym napięciu oraz wzmocnić te, które uległy osłabieniu. Ćwiczenia prowadzone są w pozycjach funkcjonalnych (w leżeniu, siadzie, klęku i pozycji stojącej) w których dziecko najczęściej przebywa w ciągu dnia. Stopniowo, w miarę opanowywania przez dziecko ćwiczeń, przechodzi się od pozycji niższych do wyższych, co prowadzi do utrwalenia osiągniętej korekcji. Dokładna analiza funkcjonalna oraz szerokie spektrum zasad i technik pozwalają na zaplanowanie indywidualnej terapii odpowiednio dostosowanej do problemu dziecka, jego wieku, rodzaju wady oraz stopnia jej zaawansowania. Istotne jest, że ćwiczenia prowadzone metodą PNF są przyjemne, ciekawe oraz interesujące zarówno dla maluchów jak i młodzieży co powoduje, iż dzieci chętniej przychodzą na terapię.

Copyright © 2013. fizjoSYNERGIA  Rights Reserved.