^Back To Top

 PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (nerwowo - mięśniowe torowanie) – jest to metoda, która kładzie największy nacisk na odtworzenie utraconych funkcji ruchowych wykorzystywanych w życiu codziennym tj.: zmiana pozycji (np. obracanie się z boku na bok, z pleców na brzuch, siadanie włóżku, przesiadanie się z łóżka na wózek, z wózka na toaletę), nauka wstawania, chodzenia, nauka określonego ruchu, przyjmowania odpowiedniego ustawienia ciała, właściwego obciążania kończyn dolnych w czasie chodu. Głównymi zasadami tej koncepcji jest zastosowanie trójpłaszczyznowych – zbliżonych do naturalnych ruchów, oporu przyłożonego w określonym kierunku przez terapeutę oraz wykorzystanie w terapii silnych, zdrowych regionów ciała w celu obudzenia rezerw tkwiących w odległych zakątkach organizmu pacjenta. W terapii PNF, w zależności od postawionego celu, wykorzystywane są różne techniki, które mają za zadanie uczyć ruchu, koordynacji, stabilizować, rozluźniać, mobilizować oraz działać przeciwbólowo, dlatego też metoda ta z powodzeniem stosowana jest w rehabilitacji neurologicznej (u osób po udarach mózgu, uszkodzeniach rdzenia kręgowego, z SM itp.), ortopedycznej (stany po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach itp.), u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa mięśni oraz stawów, a także w rehabilitacji dzieci. 

Copyright © 2013. fizjoSYNERGIA  Rights Reserved.