^Back To Top

Metody diagnozowania i leczenia zaburzeń tkanek miękkich:

  • techniki energizacji mięśni
  • terapia punktów spustowych
  • mięśniowo – powięziowe rozluźnianie

 

Copyright © 2013. fizjoSYNERGIA  Rights Reserved.